UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
NAGRODY

Nadesłane na Konkurs prace poddane zostaną ocenie Zespołu Sędziowskiego, który przyzna:


 • 5 nagród głównych,

 • 10 wyróżnień.


Nagrodę zdobędzie także praca najlepiej oceniana przez Internautów.

Za zwycięskie prace nagrody rzeczowe otrzymają: uczniowie, opiekunowie i placówka szkolna/Dom Kultury.

Łączna wartość nagród wynosi 25 tysięcy złotych.

Na bazie zwycięskich projektów powstaną wzory kart bankowych BOŚ do młodzieżowego konta H2O, promujące zachowania proekologiczne w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami wody.


NAGRODY DODATKOWE BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

Z radością informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszym konkursem Bank Ochrony Środowiska zadecydował o ufundowaniu dodatkowych nagród.

Laureaci nagród głównych otrzymają:
 • możliwość bezpłatnego korzystania (rozumianą jako brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta i opłaty za kartę debetową) z rachunku dla młodzieży H2O prowadzonego przez BOŚ S.A. do momentu osiągnięcia pełnoletniości, tj. do ukończenia 18 roku życia. Konto H2O jest subkontem do konta osoby pełnoletniej (rodzica) prowadzonego w banku BOŚ S.A.
 • stypendium w wysokości 600 zł, które będzie wypłacane na konto H2O przez okres 12 miesięcy po 50 zł każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu ogłoszenia wyników konkursu i nie wcześniej niż od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta H2O.
 • dodatkowo osoby pełnoletnie będące posiadaczami konta, w ramach którego prowadzone będzie konto H2O dla laureatów nagród głównych, zostaną zwolnione na okres 12 miesięcy z comiesięcznej opłaty za jego prowadzenie.

Uwaga! Zamknięcie konta, w ramach którego prowadzone jest konto H2O laureata nagrody głównej, skutkuje utratą prawa do bezpłatnego korzystania z konta H2O i otrzymywania 50 PLN miesięcznie w kolejnych miesiącach.

Autorzy prac wyróżnionych otrzymają:
 • możliwość bezpłatnego korzystania (rozumianą jako brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta i opłaty za kartę debetową) z rachunku dla młodzieży H2O prowadzonego przez BOŚ S.A. do momentu osiągnięcia pełnoletniości, tj. do ukończenia 18 roku życia.
  Konto H2O jest subkontem do konta osoby pełnoletniej (rodzica) prowadzonego w banku BOŚ S.A.
 • dodatkowo osoby pełnoletnie będące posiadaczami konta, w ramach którego prowadzone będzie konto H2O dla autorów prac wyróżnionych, zostaną zwolnione na okres 12 miesięcy z comiesięcznej opłaty za jego prowadzenie.

Uwaga! Zamknięcie konta, w ramach którego prowadzone jest konto H2O autora wyróżnionej pracy, skutkuje utratą prawa do bezpłatnego korzystania z konta H2O.

Ponadto:
 • wszyscy uczestnicy otrzymają możliwość korzystania z rachunku dla młodzieży H2O prowadzonego przez BOŚ S.A. bez konieczności ponoszenia opłaty miesięcznej za prowadzenie konta przez okres 12 miesięcy.
 • nauczyciele, którzy pełnić będą rolę koordynatorów projektu na terenie danej placówki szkolnej lub Domu Kultury, będą mogli skorzystać z oferty specjalnej BOŚ S.A. obejmującej bezpłatne prowadzenie rachunku ROR "Konto bez Kantów" z Programem Premiowym przez okres 6 miesięcy.
 • Rada Rodziców funkcjonująca w każdej szkole, której uczniowie wezmą udział w konkursie będzie zwolniona przez okres 6 miesięcy z miesięcznej opłaty za Pakiet dla NGO obejmujący m.in. korzystanie z rachunku bieżącego w PLN, korzystanie z karty debetowej Maestro Business przez 2 przedstawicieli NGO, czy też dostęp do systemu bankowości elektronicznej.
 
Patroni i partnerzy: